За организацията

Учреденото през месец декември 2013г. сдружение с обществено полезна дейност “ИЗКУСТВОТО ДО МЕН” е организация, поставяща пред себе си като основна цел популяризиране ролята и значението на изкуството в живота на личността и обществото. Стимулира духовното и личностно израстване на всеки, докоснал се до света на изкуството. Основни идеи и предизвикателства пред сдружението са развитието на културата, гражданската активност и инициативи, създаване на предпоставки за мултикултурно развитие, разработване и осъществяване на проекти с обществена значимост в областта на музиката и визуалните изкуства.

Основни дейности:
-Създаване и реализиране на проекти с обществена значимост на местно, регионално, национално и международно ниво, които биха подпомогнали целите на ИДМ. Разработване и осъществяване на образователни проекти и програми;
-Реализиране на местни проекти за културно и образователно развитие, социално интегриране и гражданско участие;
-Набиране на благотворителни активи и финансови ресурси от физически и юридически лица, обществени и държавни учреждения, фондации и подпомагащи програми в страната и в чужбина;
-Създаване на творчески школи, oбучителни семинари, лектории, конференции, филмови прожекции, срещи с гостуващи професионалисти в конкретните области, масови прояви, концерти, изложби, конкурси, фестивали, лагери, екскурзии, консултантска и информационна дейност и др.;
-Рекламна и издателска дейност;
-Учредяване и развиване на фестивална дейност;
-Организиране на събития с публичен характер;
-Сътрудничество с местни и държавни органи и институции, граждански организации с нестопанска цел, делови и бизнес среди, медии;
-Създаване на филми с продуцентски статут, които ще бъдат представяни с образователна цел и като произведения на изкуството на различни платформи;
-Фото и видеозаснемане на културни събития;
-Осъществяване на звукозаписна дейност;
-Всякакви други дейности, удовлетворяващи целите на сдружението.

Сдружение “ИЗКУСТВОТО ДО МЕН” извежда като водеща кауза oткриването, развитието и срещата на таланти чрез провеждането на ежегоден китарен фестивал, подпомогнат и чрез култура на дарителство в общността, което от своя страна ще доведе до обогатяване на културната среда в Плевенска област.

По-важни реализирани проекти:
– Международен фестивал на китарата Плевен (шест издания 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020);
– Лятна китарна академия Плевен (шест издания през периода 2015-2020)
– Национално турне с победители от Pleven Guitar Fest (три издания 2017,
2018, 2019);
– Семинар за преподаватели (четири издания 2016, 2017, 2018, 2019)
– „3 за 3“ – съвместен проект с община Плевен
– „Изкуството, което събира” – отворено дискусия – пърформанс с участието на артисти и културолози от България и европейски страни. Събитието се реализира oт НЧ “ЛИК-1959”, съорганизатор на сдружението, съвместно с Областна администрация Плевен, с финансовата подкрепа на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз;