Сдружение
“Изкуството до мен”

Сдружение ,,Изкуството до мен“ е НПО с общественополезна дейност със седалище гр.Плевен.
Сдружението е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през декември 2013г.

Основни цели

Популяризиране ролята на изкуството в живота и значението му за обществото

Създаване на условия за пълноценно развитие на учениците чрез творчески изяви

Развитие на естетически усет у младите в следствие на взаимодействие с изкуството.

Осъществяване на междукултурен диалог и обмен на местно, национално и международно ниво.

Повишаване нивото на гражданското образование, квалификацията и качеството на живот

Екип

Милена Грамова-Михайлова – председател

Момчил Минков – член на УС

Стефанос Димитриу – член на УС

нашият екип

Нашата мисия

Разработване и осъществяване на образователни проекти и програми;

Реализиране на местни проекти за културно и образователно развитие, социално интегриране и гражданско участие;

Създаване на творчески школи, oбучителни семинари, лектории, конференции, филмови прожекции, концерти, изложби и др.;

Учредяване и развиване на фестивална дейност;

Сътрудничество с местни и държавни органи и институции, граждански организации с нестопанска цел, делови и бизнес среди, медии;

Създаване на филми с образователна цел и като произведения на изкуството на различни платформи;

Как може да ни помогнете?

– стани доброволец
– направи дарение
– разкажете на приятелите си